דלג לתוכן

מבנה ארגוני

 • ראש המועצה
  • ע' ראש המועצה
  • מבקר ונת"צ
  • גזבר
   • גביה
    • ארנונה
    • הנה"ח
 • מנכ"ל
  • לשכת מנכ"ל
  • תפעול ואיכלו"ס
   • פיקוח
   • תברואה
   • שפ"ע ותפעול
  • הנדסה
  • יועמ"ש ותובע עירוני
  • חינוך, רווחה וקהילה
   • רווחה
   • חינוך
   • קהילה
  • משא"ן והדרכה
  • מוקד הבטחון ומרכז השירות לתושב
  • עיר ללא אלימות
  • בטחון
   • בטיחות
   • אבטחת מוס"ח
   • בטיחות בדרכים
 • רישוי עסקים