דלג לתוכן

מכרז מדריך קידום נוער

שיעור המשרה:    50%

 

היחידה:                 אגף החינוך.

 

דרגה:                     עפ"י אוגדן תנאי השירות, על בסיס הנתונים האישיים.

 

תיאור התפקיד:

מאתר ויוצר קשר עם נערים בגילאי 13 – 18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה, או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל. פועל בדרכים של "יישוג" – Reaching Out , התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.

מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו. מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית. פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה. מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב , כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.

מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפולי" פרטני מוסכם, זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות. פועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות התואמות את בני גילם.

פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. מלווה את הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת, ומבצע מעקב לגבי השתלבותם. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א` לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.

השכלה: עדיפות לתואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה.

הכשרה: חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער 3 שנים מיום תחילת עבודתו.

ניסיון: יועדפו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.

כישורים אישיים: יכולת להתקשר עם נוער מנותק, אמפתיה לנוער מנותק, יכולת לעבוד בתנאי לחץ, יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית ואכפתיות, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

דרישות נוספות: רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.

כפיפות – מנהלת מח` קידום ונוער

שכר – לפי דירוג חינוך נוער וקהילה/עו"ס/מח"ר

מועמדים מתאימים בלבד יענו.

הגשת מועמדות: יש להגיש  קורות חיים,  תעודות המעידות על השכלה, המלצות עדכניות, מסמכים נלווים, מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל, לא תיבחן. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

את המסמכים יש להגיש למועצה המקומית יבנאל , עבור מנהלת קידום נוער,  בדואר אלקטרוני: diza4@walla.co.il  . עד לתאריך  1.4.2020  בשעה: 12.00

בכבוד רב,

שניר אריש

ראש המועצה המקומית יבנאל