דלג לתוכן

מכרז פומבי כ"א מספר 5/20

מועצה מקומית יבנאל מזמינה בזאת להציע הצעות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך.

היקף משרה: 100%, תחילת עבודה: מידי.

את פרטי המכרז, דרישות התפקיד ותנאי הסף  – ניתן לראות בלינקים הבאים:

 

מועד אחרון להגשת מועמדות  14.06.2020 .