דלג לתוכן

מכרז 12/21 – עבודות עפר, תשתיות ופיתוח שלב א' לשכונת נוף יבנאל

מועצה מקומית יבנאל פונה ומבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות עפר, תשתיות ופיתוח לשכונת "נוף יבנאל" על פי תוכניות ומסמכי המכרז ובמימון משרד הבינוי והשיכון