דלג לתוכן

סייעת לגן ילדים חב"ד יבנאל מכרז 14/20

תיאור התפקיד:

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

תחומי אחריות:

 • הכנת הגן לקראת יום הלימודים.
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 • תמיכה בגננ/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
 • החלפת הגננ/ת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

 

דרישות התפקיד

השכלה: 12 שנות לימוד

קורסים והשכרות מקצועיות :

 • תעודת קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך וזאת תוך שנתיים מיום תחילת העבודה.
 • סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

ניסיון מקצועי: עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בעבודה עם ילדים של שנה לפחות.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין.

כישורים אישיים: יחסי אנוש גבוהים, אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחשיבה עצמאית, יכולת ארגון ותכנון, יכולת לעבודה עם ילדים.

הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1161:

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה
 1. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

היקף משרה: 83%-100% (עפ"י צרכי המערכת)

כפיפות: מנהלת קדם יסודי. (כפיפות מקצועית למנהל/ת הגן)

דרוג:  מנהלי

מתח דרגות:  5-7 (ולפי רמת השכלה)

תחילת עבודה: מיידי.

*המודעה מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ומופנית לגברים ונשים כאחד.

מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדתם על טופס הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים + ת"ז,  למחלקת חינוך- דנה צאירי, בדואר אלקטרוני danat@yavneel.muni.il

את הטופס ניתן לקבל במחלקת חינוך או מאתר האינטרנט שכתובתו https://yavneel.muni.il/

 

מועד אחרון להגשת מועמדות  12/11/2020

לחצו כאן לטופס הגשת מועמדות