דלג לתוכן

ספר טלפונים

מזכירת מחלקת חינוך

קבלת קהל ימים א' עד ה'

בין השעות 8:00-13:00

מנהל מחלקת חינוך

קבלת קהל בימים ב',ד'

בין השעות 8:30-15:00

טלפון נייד אימייל
ניר נעם חזיזה 
שיר שריקי 
ניר יסוד