מכרזים ודרושים


16-20 מכרז רישוי עסקים
קראו עוד
רכז/ת השכלה בתכנית היל"ה לבנות (מגזר חרדי)
קראו עוד
סייעת לגן ילדים חב"ד יבנאל מכרז 14/20
קראו עוד
מכרז: פקח רישוי עסקים וחוקי עזר
קראו עוד
מכרז- לאיסוף ופינוי פסולת
קראו עוד
מכרז- איסוף וסילוק גזם וגרוטאות
קראו עוד
מכרז פומבי כ"א מספר 5/20
קראו עוד
מכרז מדריך קידום נוער
קראו עוד
מכרז: עובד סוציאלי
קראו עוד
מדריך איתור ויישוג לנוער
קראו עוד
מכרז שירותים חשבונאיים 25-19
קראו עוד
מכרז מהנדס\ת
קראו עוד
דרוש/ה מלווה צמוד/ה לילד
קראו עוד
מכרז מנהלת גיל הרך
קראו עוד
מכרז ניהול גביה
קראו עוד
איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות
קראו עוד
מכרז אספקת שירותי פינוי אשפה
קראו עוד
נגישות
נגישות