שקיפות מידע


המועצה המקומית יבנאל פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 .
תכליתו של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...

פרוטוקולי וועדות ופגישות כלליות
קרא עוד
ממונה על חופש המידע
קרא עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קרא עוד
דוחות כספיים
קרא עוד
חוקי עזר
קרא עוד
טפסים
קרא עוד
צווי מיסים
קרא עוד
מכרזים ודרושים
קרא עוד
נגישות
נגישות