"המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה באש של מעלה למרום וקדוש, מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה ולהוציאה ולהצמיחה ולהגדילה" (האדמו"ר מפיאסצנה).

בשנת הלימודים תש"פ, הבאה עלינו לטובה אחתור לקידום ומימוש תפיסתנו החינוכית הרואה בכל לומד אדם שלם בעל צרכים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים המזינים ומשלימים זה את זה ורצוננו לתת להם מענה איכותי מותאם שיאפשר לכל אחד מן הלומדים לזהות את יכולותיו, להכיר בחוזקותיו לצד חלקיו המאתגרים, לטפחן ולממשן באופן מיטבי, כאדם החי חיי משמעות ואיכות.
"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב קרליבך) כמנהיגה חינוכית אני רואה חשיבות גדולה בתפקידנו בבנייתה של חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית, מעצבים זהותם תוך זיקה לנכסי התרבות הישראלית והכלל אנושית ומיטיבים לפעול בסביבה עתירת טכנולוגיה.

זאת נעשה תוך טיפוח השיח החינוכי בקרבנו ויחסי הגומלין בינינו לבין ההורים, שותפינו למעשה החינוכי, בסביבה השואפת למצוינות אישית וארגונית ומעודדת את אהבת הלמידה, חדוות הגילוי, הסקרנות, היצירתיות, החשיבה הביקורתית, הפיכת המצוינות לאורח חיים ותפיסתה כמשאב הכרחי, לו השפעה מכרעת על עתידנו, מכוונות לקהילה, קידום איכות ההוראה והלמידה ברמת הפרט וברמה הבית ספרית והנעת תהליכים לקידום והשבחה ממוקדת שלהן. מתן מענה לשונות הלומדים ולרצוננו לקדם הישגים, המשך הטמעת ערך הקיימות וקידומו של אורח חיים בריא, גם באמצעות פעילויות ספורט משותפות, להנעת ולהנאת כל בני המשפחה, בפרקי הזמן השונים בשנה.

תוכנית חינוכית זו, בה דרכים יישומיות להשגת מטרותינו, ניישם יחד כולנו במסירות ובמקצועיות, תוך הכרה בשונותנו, הוקרתה ומינוף חוזקותינו האישיות והארגוניות וניתובן, כמחוללי העשייה החינוכית.
כאן המקום להודות לכם אנשי הצוות החינוכי ואנשי המנהלה על עבודה מאומצת זו המאפשרת לנו לפתוח את השנה כהלכה ולחזק ידי כולנו, מתוך ידיעה שבכל אחד מאתנו הניצוץ והכוח היכולים להבעיר את אש העשייה החינוכית, אש חזוננו, והמעשה הסדור היומיומי להגשמתו.
בברכת הצלחה

שלכם,
קרן אריש
מנהלת בית הספר

חינוך וולדורף שם במרכז תפיסתו החינוכית את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. לאור פסיכולוגיה זו הילד אינו "מבוגר קטן" אלא ישות הנמצאת בהתהוות וצמיחה לקראת בגרות.

הלימוד נעשה בהתאם לתנאי ההבשלה של הילד וקבוצת בני גילו, בשלבים שונים של התפתחותם.

*   יום הלימודים מורכב משלוש חטיבות עיקריות הנבדלות זו מזו באופיין. בהמשך ל"שעור הראשי" הפונה קודם כל לתחום ההתבוננות והמהווה את החטיבה הראשונה, מוקדשות השעות הבאות למקצועות הדורשים תרגול חוזר ונשנה. החטיבה השנייה מורכבת משתי השפות הזרות, נגינה בחלילית, אוריתמיה ומתמטיקה (תרגילי המתמטיקה בשעורי התרגול מהווים חזרה על החומר שנלמד ב"תקופת" המתמטיקה.

החטיבה השלישית כוללת את המלאכות, מלאכת מחשבת ושעורי התעמלות (משחקים בכיתות א-ג). בכיתות בית הספר היסודי כוללים שיעורים אלה תפירה, סריגה, רקמה, טוויה, אריגה ועוד. בכיתות הגבוהות יותר נלמדים גם מקצועות אלה בלימוד תקופתי, ונוספים אליהם גילוף בעץ, פיסול באבן, בטיק וכריכת ספרים.

הרצף של שלושת המרכיבים – העיוני לשעות הבוקר, התרגול לפני הצהריים והמעשי-יצירתי לשעות הצהריים – מפעיל יום יום את מכלול הכישורים הגלומים בילדים באופן מאוזן והרמוני.

*   בחינוך  וולדורף לומדים בדרך כלל שתי שפות זרות כבר מכתה א'. השפות הזרות הנלמדות בארץ הן אנגלית וערבית. בכיתות הנמוכות לומדים הילדים את השפה הזרה בצורה פונטית בלבד, תוך דקלומים ושירים, כאשר הבנתה המעשית של השפה הזרה נלמדת בכיתות הגבוהות יותר, לאחר שהיא שגורה כבר למעשה באופן מילולי אצל הילדים.

*   בחינוך  וולדורף אין מבחנים, והערכת התלמידים נעשית ע"י מורה הכתה עפ"י התבוננותו בילד ובהתקדמותו.

תכנית "המנהיג שבי"

השנה נפעיל כפיילוט את התוכנית המיוחדת והמאתגרת "המנהיג שבי". התוכנית מתמקדת בליווי הילד במסעו בחיפוש, הגדרה ומציאת מטרה להתפתחותו האישית – ה"יעד האישי".

כל תלמיד יבחר ביעד אישי ובליווי המורה יקבל מענה מדויק לצרכיו ולחוזקותיו, בהיבטים הלימודיים, חברתיים ורגשיים, על מנת לקדם שיווין הזדמנויות בין התלמידים ולמצות את הפוטנציאל האישי של כל ילדה וילד.

זאת על ידי שני יסודות עיקריים:

  1. יצירת קשר אישי וקרוב עם מבוגר משמעותי : מנהלת/ מחנכת כיתה/ מורה מקצועית.
  2. יצירת סביבה פדגוגית התומכת במימוש הפוטנציאל הגלום בכל ילד.

התוכנית תקדם את האקלים המיטבי הבית ספרי ותופעל במסגרת שעורי מנהיגות – מחשבים.

שיעורי מנהיגות- מחשבים יתקיימו במהלך השבוע בכל הכיתות.

שיעורים אלה יחולקו במדרג חודשי קבוע:

בשיעורים אלה ילמדו הילדים מיומנויות מחשב אותן יישמו בנושא מנהיגות.

שיעור ראשון – למידה בכיתה על המוסד/ארגון הנבחר כולל מיקוד במנהיג החודש.

שיעור שני –  פעילות בקבוצות על המנהיג/הארגון הנבחר.

שיעור שלישי – תכנית המנהיג שבי – עבודה על היעד האישי ויצירת מצגות בנושא.

שיעור רביעי – הפנינג חונכות בעקבות נושא המנהיגות בכל הכיתות .

נושאים כלליים עליהם נרחיב במהלך השנה הם  אומנות, יזמות, מוסיקה, נשיאי המדינה, ממשלות ישראל , מדעי החלל, השפה העברית, מדענות, פרסי נובל, ספורט וצבא.

נפתלי בי"ס מקדם זה"ב ואורח חיים בריא

אתה יוצא לעולם הרחב אתה מביט והכל בו זה"ב…

הבטיחות בדרכים זו דרך חיים ובשנה"ל תשע"ט, כמו בקודומתיה, נמשיך לפעול על מנת שתלמידנו יהיו משתמשי דרך נבונים ושגרירי זה"ב בקהילה ובמשפחה. זאת מעצם היותו של תחום זה  מקדש את הערך היקר מכל- ערך החיים. במשנתנו החינוכית שזור החינוך לבטיחות בדרכים בחינוכו לקידום אורח חיים בריא ובטוח ונגישות והוא מבוסס על התנהגות בטוחה בדרך, הכשרת התלמידים לתפקד כצרכני תחבורה יעילים והצמחתם כבבוגרים בעלי אחריות אישית לביטחונם, לשמירה על חייהם ועל שלומם ולשמירה על החוק.

בלמידה אינטגרטיבית ובדרך של זימון התנסות פעילה, הנאה וחוויית למידה והעצמת הכישורים והיכולות האישיות של הפרט, אנו פועלים להטמעת ערכי המעורבות החברתית, האכפתיות, השיתוף, האחריות, הסובלנות והאיפוק. מטפחים את תרבות ההתנהגות בדרכים, מטפחים יחס של כבוד לחיי האדם ומפתחים כישורי תכנון, יוזמה, בחירה וקבלת החלטות במצבים שונים בעת השימוש בדרכים ויכולת הפעלת שיקול דעת לתפקוד נכון בדרך ולאימוץ התנהגויות נכונות במרחב התעבורתי. עשייתנו החינוכית הברוכה בתחום בין כתלי ביה"ס ומחוצה לו, לה שותפים הורי התלמידים וגורמים מן הקהילה הלוקחים בה חלק פעיל, ומעגלי השפעתנו הולכים וגדלים.

תכנית "שיר של יום"

החל משנה"ל תשע"ז החלה בבית ספרינו תכנית  "שיר של יום" .

יום הלימודים נפתח  בשירת רבים ובשיח משותף אודות ההיבטים הערכיים, רגשיים, היסטוריים ותרבותיים שמזמן השיר. במהלך השבוע מתקיים לימוד בין-תחומי מעמיק אודות השיר (במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית, מוזיקה, מפתח הלב וחינוך לשוני).

החיבור הרב-תחומי בין המוזיקה, לספרות, להיסטוריה, למורשת וללשון יוצר מרחב למידה גדול  ומשמעותי להבנת השיר על כל היבטיו ולהיכרות עם התרבות והמורשת. באמצעות השירים אנו מצליחים לקשור את התלמידים לעושר התרבותי-מוזיקלי   ולטעת בהם הרגשת הזדהות והשתייכות לארץ ולמורשתם.

מטרות תכנית "שיר של יום":

לפתוח את היום באווירה נעימה, משמעותית ובריאה, לזמן שיח על נושאים שונים מעולמם של הילדים, על אקטואליה וערכים העולים מהשירים על פי התאמה גילית לחשוף וללמד שירים מהתרבות ומהמורשת כך שכל ילד יכיר לפחות כ- 30 שירים בשנה, להעשיר את שפת התלמידים דרך ההיכרות עם מטבעות לשון ייחודיים ולזמן חוויות מוסיקליות בית ספריות.

לפרטים והרשמה: 

בימים א-ה בין השעות: 08:00-12:00
מזכירת ביה"ס: 04-6708667

לאתר הבית של ביה"ס לחצו כאן

תמונה של בית