דלג לתוכן

הנדסה

המחלקה עוסקת בבדיקת בקשות תוכניות פרטיות להיתר בקשה לאיחוד וחלוקה, העברתם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהיבטי תשתית. חניה, איכות הסביבה וכדומה והתאמה לתוכנית המתאר.

אחריות לתיכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח ותשתית כגון: בנייה ציבורית, גנים, תאורה, תחבורה ותנועה. המבוצעת ע"י עובדי המועצה או קבלנים ואישורם.

גיבוש מדיניות הנצפית של הרשות המקומית להשגת שיפור של איכות החיים  של תושבי הרשות המקומית ושל השונים בתחומה.

ייצוג עמדת הרשות הועדה לתכנון ובנייה.

 

פרטי קשר ושעות פעילות:

מהנדס – משה ענתבי | 050-5592520 | moshea@yavneel.muni.il

זמני פעילות: ימים א'-ה' שעות 13:00-15:00

מזכירת מהנדס – נורית ייגר 04-6708344 | nurity@yavneel.muni.il

זמני פעילות: ימים א'-ה' שעות 8:00-13:00