ניתן לצפות בחוקי העזר כפי שהם מופיעים באתר משרד הפנים, לצפייה בחוקי העזר לחץ כאן.

כמו כן ניתן לעיין בחוקי העזר בבניין המועצה בימים ראשון ושלישי בין השעות 8:00 בבוקר ועד 12:45 במשרד גזברית המועצה.