תושבים יקרים,

מועצה מקומית יבנאל שמחה להודיע על אישורו של מסמך המדיניות

המסמך קובע מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח יבנאל בתחומי הדמוגרפיה, פיתוח התשתיות, חיזוק הכלכלה לצד שימור הצביון הכפרי והמורשת ההתיישבותית של המושבה.
עיקרי התוכנית:
פיתוח שומר אופי כפרי/חקלאי:
 • תוספת כ-2,250 יחידות דיור למלאי התכנוני במתחמי הפיתוח
 • התערבות מינימאלית בתכנון המאושר לאורך הדרכים הקיימות
 • חלוקה למתחמי פיתוח בשטחים חקלאים כלואים בקרקעות בבעלות פרטית
 • שמירה על אופי הממשק עם השטחים החקלאיים בשולי הישוב
 • הרחבת שכונות צמוד דופן לשכונות לא חקלאיות
 • הגדלת מספר יחידות דיור מותר בנחלות בסמדר ומשמר השלושה
 • הגדרת תכנון הרחבת סמדר עילית ככתם לפיתוח
 • התייחסות לשימור אתרים ואזורים בעלי ערך לשימור  
 פיתוח כלכלי:
 • המשך חזית מסחרית בצירים הראשיים
 •  הגדלת אזור תעסוקה קיים בדרום מערב תוך שינוי אזור התעשייה הקטן שלא מומש בכניסה המערבית ליבנאל למגורים משולב עם תעסוקה
 • תוספת מוקדי תיירות בשולי הישוב
 כלים תכנוניים:
 • מסגרת תכנונית גמישה ודינמית המאפשרת פיתוח אורגני ושינויים - עדכונים לפחות פעם ב- 5 שנים
 • שיפור מערכת והירארכית הכבישים
 • מנגנון להתמודדות עם מתח בין רצון חלק מבעלי הקרקע לבנות בשטחים חקלאים לחקלאים שלא רוצים שינוי
ניתן להגיע לעיין במסמכים גם במבנה המועצה – מחלקת הנדסה בתיאום מראש!

מסמכי התוכנית:

מסמך המדיניות
תשריט 
רקע חברה ודמוגרפיה
נספח היבטים נופיים
נספח בדיקת התכנות תעסוקה
נספח פרוגרמה לתיירות
נספח שימור
תשריט שטחי ציבור