דלג לתוכן

ממונה על חופש המידע

פרטי הממונה על חופש המידע:
דיצה צעירי, גזברית המועצה, diza4@walla.com

דוחות הממונה על חופש המידע:

תקנות חופש המידע