שעות פעילות: 14:00-16:00 ובחופשות משרד החינוך במהלך השנה

חודשי פעילות: 1 בספטמבר – 30 ליוני וביולי קייטנה.

מנהלת צהרון: שרה אמסלם

סייעת: שולה חיון

סייעת שנייה: אורלי מימון

סייעת מחליפה: שולה שטרית

עלות חודשית: 200 ₪ (כולל חופשת חנוכה ופסח עד 13:00)

רישום: מזכירת המתנ"ס – רותי יער