שניר אריש ראש המועצה

2018 – שניר אריש

רוני כהן

2003 – 2018 רוני כהן

אביק קוסטיצקי

1993 – 2003 אביק קוסטיצקי

עזרא מועלם

1993-1983 עזרא מועלם 

1983-1979 יצחק תעיזי

חיים זוסמן

שמואל תעיזי

שמואל שולמן

חנוך בן צור

עמוס אברמסון

עמוס אברמסון

אברהם הרשקוביץ

אברהם ליפשיץ

ניסן אליוביץ

1954-1952 ניסן אליוביץ

1948-1952 שמואל צימרמן