אגף שפ"ע הינו הזרוע התפעולית והביצועית של המועצה בתחומים רבים ומגוונים
האגף פועל כדי להבטיח את איכות החיים של התושבים על ידי שיפור פני העיר.
בתחומי אחריות האגף:

  •  מניעה וטיפול במפגעים
  • אחזקה שוטפת של השטחים הציבוריים והרחובות
  • טיפול בתשתיות קיימות
  • טיפול בחזות היישוב
  • אחזקה שוטפת של מוסדות ומבני המועצה
  • שמירה על סביבה נקייה ומטופחת
  • אחזקת הגינון ביישוב
  • פינוי אשפה וגזם
  • שמירה על בריאות הציבור ועל איכות הסביבה

פינוי גזם ופסולת גושית מתקיים בימים א'-ג'-ה'.
 

פרטי יצירת קשר

אופיר כהן
מ.מ. מנהל מחלקת שפ"ע

משה ברון