שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 15.23 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 12/10/2023
שם המכרז: מכרז פומבי 16.23 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת נייר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 12/10/2023

עבור לארכיון המכרזים