דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 7 תאריך: 13/08/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 02/08/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 5 תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 23/04/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 12/02/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 24/01/2023 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 14 תאריך: 26/12/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 26/12/2022 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 13 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 12 תאריך: 29/11/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 11 תאריך: 03/10/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 11 תאריך: 03/10/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 10 תאריך: 18/09/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 9 תאריך: 31/07/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 8 תאריך: 26/06/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 26/06/2022 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 7 תאריך: 15/06/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 24/05/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 5 תאריך: 03/04/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 06/03/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 03/02/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 10/01/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 02/01/2022 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 16 תאריך: 26/12/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 15 תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 14 תאריך: 31/10/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 13 תאריך: 18/10/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 12 תאריך: 29/08/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 11 תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 10 תאריך: 16/08/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 9 תאריך: 11/08/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 8 תאריך: 08/08/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 7 תאריך: 21/07/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 19/07/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 5 תאריך: 15/07/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 28/06/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 09/02/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 17/01/2021 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 14 תאריך: 17/12/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 13 תאריך: 13/12/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 12 תאריך: 29/11/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 11 תאריך: 22/09/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 10 תאריך: 26/08/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 9 תאריך: 10/08/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 8 תאריך: 27/07/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 7 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 16/06/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 5 תאריך: 14/05/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 30/04/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 18/03/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 05/02/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 26/01/2020 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 5 תאריך: 02/04/2019 קטגוריה: מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 26/03/2019 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 17/02/2019 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 11/02/2019 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 15/01/2019 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 19/12/2018 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 19/12/2018 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 24/01/2018 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 21/01/2018 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 21/01/2018 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 14/01/2018 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 10 תאריך: 02/10/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 9 תאריך: 01/10/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 8 תאריך: 01/10/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 01/10/2017 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 27/08/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 6 תאריך: 27/08/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 4 תאריך: 14/08/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 3 תאריך: 13/06/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 2 תאריך: 20/03/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 23/01/2017 קטגוריה: מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה מס' 1 תאריך: 23/01/2017 קטגוריה: מועצה סוג: קבצים: