שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות לבחירות ברשויות המקומיות 2023 קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 31/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2023
שם המכרז: מכרז 12/23 עו"ס לסדרי דין - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2023
שם המכרז: מכרז 13/23 עו"ס מלווה - סטודנט - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2023
שם המכרז: מכרז 14/23 עו"ס מוגבלויות ואזרחים וותיקים - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2023
שם המכרז: מכרז 11/23 עו"ס - רכז/ת נתיבים להורות קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2023
שם המכרז: מכרז 9/23 עו"ס לסדרי דין ומשפחה - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2023
שם המכרז: מכרז 10/23 עו"ס כוללני - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2023
שם המכרז: מכרז 8/23 ביצוע עבודות קבלניות למועצת יבנאל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2023
שם המכרז: מכרז 10/22 עו"ס כוללני - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2023
שם המכרז: מכרז 11/22 עו"ס כוללני - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2023
שם המכרז: מכרז 7/23 עו"ס לסדרי דין ומשפחה - המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2023
שם המכרז: מכרז 6/23 תכנון וביצוע טריבונה ואספקה והתקנה של כסאות אודיטוריום לאולם תרבות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 30/03/2023
שם המכרז: מכרז 3/23 מנהל/ת ספריה ורכזת תרבות ופנאי קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2023
שם המכרז: מכרז 4/23 סייעת לגן ילדים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2023
שם המכרז: מכרז 6/22- מנהל יישובי קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/08/2022
שם המכרז: מכרז רישוי עסקים 13-21 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/10/2021
שם המכרז: מכרז מס' 01/2021 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: איסוף ופינוי פסולת מכרז מס' 6/20 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2020
שם המכרז: אספקת שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 15/2019 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2019
שם המכרז: איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות מכרז מס' 16/2019 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/07/2019
שם המכרז: ניהול גבייה מכרז מס' 2019/10 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2019
שם המכרז: מכרז מנהלת גיל הרך קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 18/07/2019
שם המכרז: דרוש/ה מלווה צמוד/ה לילד קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 16/02/2019
שם המכרז: מהנדס/ת מועצה מכרז מס' 19/21 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 16/09/2019
שם המכרז: שירותי ראיית חשבון מכרז מס' 19/25 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 16/02/2019
שם המכרז: מדריך איתור ויישוג לנוער קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 30/01/2020
שם המכרז: עובד סוציאלי (כוללני – עו"ס משפחה), ביחידה לשירותים חברתיים רווחה. קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 19/02/2023
שם המכרז: מדריך קידום נוער קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 01/04/2020
שם המכרז: מכרז מספר 5/20 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 14/06/2020
שם המכרז: איסוף וסילוק גזם וגרוטאות מכרז מס' 7/20 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 21/07/2020
שם המכרז: פקח רישוי עסקים וחוקי עזר קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: סייעת לגן ילדים חב"ד יבנאל מכרז 14/20 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 12/11/2020
שם המכרז: רכז/ת השכלה בתכנית היל"ה לבנות (מגזר חרדי) מכרז מס' 15/20 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 19/11/2020
שם המכרז: פקח רישוי עסקים וחוקי עזר ברשות המקומית מכרז מס' 16-20 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 01/12/2020
שם המכרז: קול קורא להצטרפות למאגר ספקים ויועצים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 06/05/2021
שם המכרז: קול קורא מס' 2/20 השכרת רכבים שיתופיים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 04/08/2021
שם המכרז: מכרז גינון קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מכרז הסעות 10/21 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 05/08/2021
שם המכרז: מכרז 12/21 – עבודות עפר, תשתיות ופיתוח שלב א' לשכונת נוף יבנאל קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: מתקני משחק מכרז 14/21 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 23/11/2021
שם המכרז: מנהל יישובי מכרז 15-21 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 15/12/2021
שם המכרז: דרושים עו"ס קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 04/09/2021
שם המכרז: מכרז 16-21 מהנדס מועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 26/04/2022
שם המכרז: מכרז 1/22- מנהל/ת שירותים חברתיים (רווחה) קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 24/04/2022

חזור למכרזים פעילים